HTMU_Home_head.jpg

Проект: BG051PO001-4.3.04-0028

„Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.”

Добре дошли!

   Ð¢Ð¾Ð·Ð¸ сайт предоставя информация относно договор № BG051PO001-4.3.04-0028 на проект:

"Подобряване на качеството на дистанционото обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти"

Проектът се осъществява по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.       
Събития
Презентация
виж повече
319-548-2147
05.09.2013 - 31.10.2013

Презентация

Презентация: Информационнен семинар за дейността по проекта
Заявление за разработка на курс
виж повече
(301) 571-9560
03.03.2014 - 31.03.2014

Заявление за разработка на курс

Заявление за разработка на курс
Екип от обучители
виж повече
17.09.2013 - 15.10.2013

acnemia

анонс bg
Критерии за включване на електронните форми
виж повече
618-405-2772
02.06.2013

(575) 752-2975

Подробно описание на критериите за включване на електронните форми.
 Заявление за разработка на курс II
виж повече
03.03.2014 - 31.03.2014

8053153034

анонс bg
Каре 1
Каре 1

Каре 1

Критерии
Критерии за включване на електронните форми

9164901444

Каре 3
Каре 3

4502233001

КОНТАКТИ
emails, телефони, адреси

КОНТАКТИ