¡E 2010-1001      ¦è¤¸2010¦~10¤ë»PNidec Sankyo¦X§@¡A¾á¥ô Nidec Sankyo ¦b«n¨ÊPanda¥þ¼t¦Û°Ê¤Æ³]³Æ±±¨î¡B¾ã¦X»P³nÅé¿é¥Xªº¤U¥]¤uµ{¡C
¡E 2010-0915      ¦è¤¸2010¦~9¤ë¥¿¦¡¦¨¬° SEMICON ªº·|­û¡A¦P®É°Ñ¥[ SEMICON Taiwan 2010 ©óLED Pavilion ¦¨¥\±À¥X¥N²zªº²£«~¡I
¡E 2010-0610    ¦è¤¸2010¦~6¤ë¥¿¦¡»P Withlight Co., LTD ñ¸p¦X¬ù¡A¨Ã¨ú±o¥xÆW»P¤¤°êµ¥¦a°Ïªº¥N²zÅv¡I
7703456383

ÆN«ß¬ì§ÞªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¡EYING LYU TECHNOLOGY CO., LTD.E-MAIL: 7324882167 ¡EHeadquaterTEL: 03-658-5590
© 2010YING LYU TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved. ³Ì¨ÎÂsÄý³]©w1024x768 Design by JJDOOR